Hem » Budgettak i F1 2022: Hur högt är det och vad ingår?

Budgettak i F1 2022: Hur högt är det och vad ingår?

Isak Tingrot

Isak Tingrot

Isak har skrivit denna artikel. Tidigare jobbade han som F1 oddssättare.

Senast uppdaterad: 2023-12-02

Det finns ett budgettak i F1 2022 som begränsar hur mycket Formel 1 stallen får spendera. De ekonomiska restriktionerna från FIA infördes inför säsongen 2021. Beslutet att införa en övre gräns rörande hur mycket pengar F1 teamen får använda innebär mindre finansiellt svängrum varje år fram till och med säsongen 2023.

Mellan 2020 och 2023 minskar budgettaket i Formel 1 med fem miljoner dollar per säsong. Ett budgettak i F1 2022 innebär att stallen inte får punga ut med mer än 140 miljoner USD. Alla utgifter omfattas dock inte av regelverket.

Läs vidare för att lära dig svaret på flera vanliga frågor som rör budgettaket i Formel 1.

 • Hur högt är årets budgettak i F1 2022?
 • Vilka kostnader ingår i budgettaket?
 • Når alla stallen upp till den övre finansiella gränsen?
 • Varför finns det ett budgettak i Formel 1?
 • Kommer budgettaket i Formel 1 att ändras?
 • Vad händer om stallen bryter kostnadstaket?

Hur högt är årets budgettak i F1 2022?

Budgettaket i Formel 1 2022 är satt till 140 miljoner USD. Summan kommer att minska till 135 miljoner USD 2023 och 2021 var det 145 miljoner.

Förändringar i F1:s budgettak per år:

 • År – Kostnadstak* – Negativ förändring*
 • 2021 – 145 – NA
 • 2022 – 140 – 5
 • 2023 – 135 – 5

*Miljoner USD

En pågår diskussion om att justera budgettaket till följd av inflationen.

Christian Horner har sagt att så många som sju stall riskerar att missa race på F1 kalendern 2022 om inget görs åt budgeten. Han får dock mothugg från bland annat Haas och Alpine.

Stallen som är negativt inställda till att justera budgettaket anser att meningsmotståndarna kan justera sin utvecklingsbudget. Genom att spendera mindre på att vidareutveckla bilarna kan de minska sina utgifter och leva upp till årets budgettak i F1 2022.

Visserligen gör det show and tell lite tråkigare, men poängen är glasklar.

Stora skillnader i budget före de finansiella restriktionerna

När vi ser till de tidigare skillnaderna i finansiella muskler mellan olika Formel 1 stall blir det tydligt varför vissa anser att kostnadstaket är viktigt. Tidigare har vissa stall haft oerhört mycket mer pengar att röra sig med. Främst de tre de stora stallen:

Trion hade före införandet av kostnadsrestriktionerna upp till 300 miljoner dollar högre budget än vissa konkurrenter. Så ser det inte ut längre.

Enligt Günter Steiner i Haas F1 stall har skillnaden sjunkit till bara 10 – 20 miljoner USD. Han tror visserligen inte att de ändrade finansiella reglerna kommer att göra någon större skillnad direkt. Det kommer ta lite tid för förändringen att verkligen ge resultat.

Vad ingår i budgettaket?

I princip alla kostnader som ett Formel 1 stall har är inkluderade i de 140 miljoner USD som utgör budgettaket. Men för att införa ett budgettak i F1 krävdes en kompromiss som exkluderar några poster från att räknas mot begränsningen. Dessa listas nedan:

 • Samtliga marknadsföringskostnader
 • F1 lön till förarna
 • Lönen till de 3 anställda med högst lön
 • Lönekostnader för anställda som är på föräldraledigt
 • Kostnader för personal som har sjukfrånvaro
 • Utgifter för sjukförsäkringar och andra hälsoförmåner

Alla posterna som listas ovan var dock inte undantagna från det ursprungliga budgettaket. Initialt var det bara de tre förstas punkterna. De tre efterföljande adderades senare för att undvika att stallen drog in på sjukförmåner och liknande för att leva upp till budgettaket,

Överenskommelsen innebar att vissa kostnader exkluderades från budgetrestriktionen som alla Formel 1 team måste följa. Men överlag innebär budgetbegränsningarna, förhoppningsvis att startfältet blir jämnare med tiden.

Exempelvis motverkar de nya reglerna att de stora stallen spenderar mycket mer på att begränsa hur mycket F1 bilar väger och de måste bli mer selektiva när de utvecklar och producerar nya delar.

Skäl till att systemet infördes

Många fans undrar varför det finns ett budgettak i F1. Det är en berättigad fråga eftersom ett av tävlingsmomenten i Formel 1 är att utveckla den bästa bilen. Men beslutet att begränsa hur mycket pengar teamen får spendera grundas på tre punkter.

 1. Göra Formel 1 mer konkurrenskraftigt
 2. Skapa en mer rättvis tävling
 3. Säkra finansiell hållbarhet på lång sikt

Formel 1 har fått utstå kritik för att vara ojämn. Exempelvis uppgav nästan 90 procent av 215 000 svarande i GPDA 2015 att sporten inte var tillräckligt konkurrenskraftig.

Tjänar F1 stall pengar?

Formel 1 stall är företag som tjänar pengar. Vissa av dem får ekonomin att gå ihop men historiskt har det varit tufft. Det syns tydligt när man ser till hur många stall som har gått i konkurs under de senaste åren.

Bland annat rör det sig om:

 • Marussia
 • HRT
 • Caterham
 • Force India

Faktum är att vår senaste svenska Formel 1 förare, Marcus Ericsson, avslutade sin första F1 säsong i förtid på grund av att stallets ekonomi föll samman.

Införandet av det nya kostnadstaket kommer förhoppningsvis att innebära att vi slipper se teamen gå i konkurs framöver. Enligt Toto Wolf är det väldigt nära att samtliga tio stall kommer att gå med vinst.

Kombinationen mellan Kostnadstaket och det nya sättet att distribuera pengar baserat på slutställningen i konstruktörs-VM har möjliggjort för samtliga F1 team att gå med vinst.

Budgettaket ökar värdet på alla F1 team

Att Formel 1 stall tidigare har haft det svårt att få ekonomin att gå ihop var ett av de främsta skälen till att introducera ett budgettak i Formel 1. Och initiativet har medfört det önskade resultatet.

Teamen ökar i värde och det blir enklare att hitta sponsorer. Exempelvis har McLarens VD, Zak Brown, sagt att vi snart kommer att se F1 stall värda flera miljard dollar.

Det indikerar att de finansiella restriktionerna faktiskt lever upp till ett av de tre målen – att skapa långsiktig finansiell hållbarhet.

Vilka stall når årets budgettak i F1 2022?

Alla stall når inte årets budgettak i F1. Skillnaden mellan dem som spenderar hela summan och de stall som har mindre pengar att tillgå är ungefär 10 – 20 miljoner dollar.

Eftersom vi inte har direkt insyn i stallens ekonomi är det svårt att säga vilka som inte kommer att hålla sig inom de finansiella begränsningarna. Men baserat på vad media har rapporterat är det fyra stall som kommer att överstiga årets budgettak i F1 2022.

De fyra stallen som når kostnadstaket enligt egen utsago är:

I takt med att säsongen fortgår kan det förändrats och vi kan se fler stall säga sig nå upp till det finansiella taket.

Mclaren-ar-ett-av-fyra-stall-som-kommer-att-na-arets-budgettak-i-f1
Mclaren kan nå budgettaket

Summan kan eventuellt förändras

Även om det finns en bestämmelse om att stallen inte ska spendera mer än 140 miljoner dollar under F1 2022 kan det ändras. De stall som har en större budget än andra anser att en justering måste till.

De anger den tilltagande inflationen som sitt främsta argument. Främst rör det sig alltså om de tre största stallen som har lagt fram ett förslag om att inflationsjustera det finansiella regelverket. De vill använda IMF:s inflationssiffror för att korrigera budgettaket.

Det första förslaget röstades ner men diskussionen fortgår.

Om stallen spenderar mer än kostnadstaket tillåter

Med tanke på att några av de stora stallen säger att de inte kan förhålla sig till kostnadsrestriktionerna kan man fråga sig vad som händer om de spenderar mer än 140 miljoner.

Faktum är att det inte är helt bestämt hur stallen kommer att bestraffas för olika överträdelser. I korthet kan man säga att det finns olika typer av reprimander för diverse regelvidrigheter.

Listan över olika felaktigheter som stallen kan begå är lång. Exempelvis kan man bli bestraffad för att vara försenad med redovisningen. Det hände med Williams och de blev bötfällda, 25 000 USD.

Trots att förseningar kan straffas är en majoritet av de olika företeelserna relaterade till att faktiskt spendera mer än 140 miljoner USD. Felaktigheter inom detta område delas upp i två områden, mindre överträdelser och signifikanta överträdelser.

Straff för mindre brott mot kostnadsrestriktionerna i Formel 1

Reglerna ger stallen en liten lucka att spendera upp till sju miljoner USD mer än vad budgettaket är tänkt att acceptera. I reglementet framkommer det nämligen att utgifter som inte är mer än fem procent högre än det specificerade beloppet anses som mindre allvarligt.

För denna typ av brister kan stallen få en finansiell bestraffning. Alternativt kan de bestraffas i en mild grad på det sportsliga fältet. Exempel på bestraffningar är:

 • En officiell utpekning
 • Poängavdrag
 • Ett stall kan missa träningar men inte själva racet
 • Lägre budgettak efterföljande säsong
 • Mindre tid i vindtunneln

Varje fall kommer att bedömas och straffen anpassas efter omständigheterna.

Så garantera FIA att ett budgettak i F1 efterlevs

Om ett stall spenderar ett belopp som överstiger det budgettak i Formel 1 som man har kommit överens om med mer än fem procent blir påföljderna allvarligare.

Skulle budgeten kraftigt överstigas blir det garanterat tal om poängavdrag. Det kan också handla om att stallen utesluts från enskilda race och i värsta fall hela mästerskapet.

FAQ: Budgettak i F1 2022

Ingår förarlöner i budgettaket?

Nej, förarlöner är en av kostnaderna som är exkluderade från budgettaket.

Hur högt är budgettak i F1 2022?

2022 är budgettaket i F1 140 miljoner USD. Det sänks med 5 miljoner till 135 miljoner inför säsongen 2023.

Vilken budget har de största stallen i Formel 1?

De största stallen når upp till budgettaket och spenderar 140 miljoner USD per säsong.

Vad är budgetskillnaden mellan de stora och små stallen?

Det skiljer mellan 10 – 20 miljoner i budgeten mellan de största och minsta stallen tack vare att det har införts ett budgettak i F1.

Når alla stall upp till årets budgettak i F1 2022?

Nej, fyra stall har uttalat att de når upp till budgettaket och troligen behöver spendera mer pengar.

Isak-Tingrot-skribent-och-oddssättare
Isak Tingrot

Jag heter Isak Tingrot och jag har skrivit den här artikeln. Min passion för F1 sträcker sig fler än 10 år tillbaka i tiden. Jag har tidigare jobbat som oddssättare och sports trader inom Formel 1 betting.

Följ mig på X (Twitter) @F1sverigese