Hem » Vad är DRS i F1 och vad betyder det? (Regler)
En-bakvinge-som-kan-öppnas-för-att-aktivera-DRS-i-F1

Vad är DRS i F1 och vad betyder det? (Regler)

Om du är ny till sporten har du säkerligen ställt dig frågan ”Vad är DRS i F1 och vad betyder det?”. Begreppet är väldigt viktigt för att kunna förstå varför vissa omkörningar ser så oerhört enkla ut att genomföra.

Men F1-bilar är komplicerade och de bakomliggande funktionerna kan vara svåra att förstå. Lyckligtvis behöver du inte ha en ingenjörsutbildning för att förstå hur DRS, eller Drag Reduction System som det står för, gör Formel 1 roligare att se på.

Trots att möjligheten att öppna bakvingen spelar en viktig roll i hur racingen utförs på banan så var det länge inte bestämt om funktionen skulle användas under F1 2022 eller inte. Därför ombads alla Formel 1 stall att ha med tekniken när de designade bilen så att FIA kunde avgöra om den behövs efter ett tag.

När det väl kom till kritan visade det sig att de DRS fortfarande bidrar till bättre underhållning och därför är begreppet fortfarande relevant.

Vad är DRS i Formel 1?

DRS är en förkortning för den engelska frasen Drag Reduction System. Det är en teknik som möjliggör för F1 förare att öppna en flärp på bakvingen. Eftersom vingen lyfts uppåt använder TV-kommentatorerna frasen öppna vingen och liknande för att beskriva fenomenet.

Systemet syftar till att underlätta omkörningar. När vingen öppnas ökar topphastigheten och möjligheterna att passera den framförvarande bilen ökar.

Men för att den ska vara effektiv och fylla sitt syfte krävs det anpassade regler.

DRS i F1 på svenska

DRS i F1 är som sagt en förkortning för det engelska uttrycket. När begreppet översätts blir DRS på svenska dragreduktions system. Termen beskriver funktionen väldigt väl.

När får Drag Reduction System användas?

Det finns särskilda regler som reglerar när förarna får lov att aktivera DRS på bilen. I vanliga fall återfinns två DRS-zoner på varje bana på F1 kalendern.

På vissa banor likt Saudiarabien finns det tre sådana områden på banan. Om du vill se DRS-zonerna kan du utforska banans utformning med hjälp av F1s officiella hemsida.

Reglerna skiljer sig åt i race och i kval för när vingen öppnas, det vill säga när DRS får aktiveras.

Använda funktionen i kval

Under kvalet får DRS användas när förarna passerar genom den så kallade DRS-zonen. Genom att ha vingen öppen på rakorna kan förarna tjäna viktiga tiondelar och pressa ner sina varvtider.

Men det var inte intentionen när systemet introducerades.

Tanken är att bilarna genom att öppna bakvingen ska kunna öka hasigheten så att möjligheterna för den bakomliggande förare att köra om ökar.

För att inte neutralisera fördelen genom att den framförvarande bilen också aktiverar sitt drag reduction system så finns det särskilda regler för hur man får använda funktionen i ett race.

Då får DRS användas i F1 race

För att verktyget ska underlätta omkörningar och öka underhållningsvärdet för oss som ser på sporten kan inte alla bilar använda DRS samtidigt.

För att bilen ska kunna köras snabbare i kurvorna vill förarna i regel ha så mycket downforce som möjligt. Men på raksträckor är inte den funktionen lika nödvändig.

Dessa återfinns på kartan över den bana som agerar värd på.

För att få tillåtelse att öppna vingen för att göra ett omkörningsförsök behöver den jagande bilen befinna sig inom en sekunds avstånd vid mätpunkten. Det är de vita horisontella sträcken i körbanan som visar vart mätpunkterna är.

Skulle föraren inte vara inom en sekunds avstånd får han inte öppna sin bakvinge och istället jaga ikapp efter bästa förmåga. Men det finns tillfällen då 1-sekund regeln inte gäller.

Vingen kan inte öppnas i starten

Under de första två varven är det inte tillåtet att använda funktionen. Race control meddelar att funktionen får aktiveras först under det tredje varvet.

Det gör att den framförvarande föraren får en sportslig chans att bygga upp en tillräckligt stor lucka för att försvara sig mot de kommande attackerna.

Regler för DRS vid säkerhetsbil             

Precis som vid racestart så finns det regler som reglerar vad som gäller med F1 säkerhetsbil och DRS. Självklart får man inte använda funktionen på bakvingen bakom säkerhetsbilen och det finns inget behov av att göra det. Anledningen är att man inte får köra om.

Men när säkerhetsbilen väl går i depå och racet återupptas gäller samma föreskrifter som vid racestart. Förarna måste vänta två varv efter att racet startas om innan drag reduction system får aktiveras.

Virtuell säkerhetsbil och DRS – Vad gäller?

Inför säsongen 2015 beslutade FIA att en ny typ av säkerhetsbil skulle introduceras. Det handlar om den virtuella säkerhetsbilen som kan aktiveras för att städa upp på banan vid tillfällen då en fysisk säkerhetsbil blir överflödig.

Det är inte samma regler som gäller för användning av DRS efte en virtuell säkerhetsbil som det är när racet startas om efter en traditionell säkerhetsbil.

När racet återupptas är det tillåtet att aktivera DRS-funktionen direkt och förarna behöver inte vänta i två varv innan de kan använda hjälpmedlet för att underlätta omkörningsförsök efter virtuell säkerhetsbil.

Behövs dragreduktions system i Formel 1?

Som tidigare nämnt så hade FIA inte bestämt sig rörande användningen av DRS på bilarna inför säsongen 2022. Stallen instruerades därför att designa bilar där funktionen var tillgänglig.

Anledningen till att drag reduction behövs är att det underlättar omkörningsförsök och förbättrar underhållningsvärdet på sporten. Det kan bidra till att en snabbare bil kan utmanas av långsammare fordon och öka antalet omkörningar.

Förare har uttryckt sig positivt rörande DRS

Det är inte bara åskådarna som tycker att möjligheten att öka hastigheten rakt fram är ett välkommet inslag i Formel 1. Även deltagarna anser att konceptet bidrar med värde och gör racingen roligare.

Efter Saudiarabiens Grand Prix 2022 uttryckte sig både Charles Leclerc och Max Verstappen positivt kring konceptet.

Så här sa monegasken i en intervju med Autosport efter racet:

Jag anser att DRS behövs för stunden, annars skulle racen bli väldigt tråkiga.”

”Även om det har blivit enklare att följa den framförvarande bilen i år jämfört med tidigare år, vilket är väldigt positivt, så tycker jag inte att det är tillräckligt för att avveckla DRS.”

”Det är en del av sporten och jag uppskattar den. Det är en del av strategin för varje enskild förare i termer av att försvara och köra om vilket är en del av racing nu.”

I samma artikel framgick det att Carlos Sainz Jr också ansåg att DRS är en viktig del av Formel 1 i dagsläget.

”Utan DRS är det i princip omöjligt att genomföra omkörningar nu för tiden.”

Kritiker hävdar att DRS är orättvist

Det allmänna motargumentet mot att dragreduktions systemet ska finnas i sporten är att det skapar orättvisa. Den framförvarande bilen har helt enkelt inte samma möjlighet att försvara sig. Exempelvis jämförde den före detta F1 föraren Juan Pablo Montoya hjälpmedlet med att ge Picasso tillgång till Photoshop.

Aktivering av DRS i F1

Hur drag reduction system aktiveras är inte lätt att veta och för förarna är det svårt att avgöra om de är inom en sekunds avstånd eller inte. Tacksamt nog får de teknisk hjälp att aktivera systemet.

Om föraren är inom det regelrätta avståndet, det vill säga inte mer än en sekund bakom framförvarande bil får han en signal. Föraren kan få ett pip i örat.

Alternativt så är det en ljussignal på ratten som visar att det är möjligt att öppna vingen. Systemet är helt automatiskt och därmed finns det inte någon mänsklig reaktionstid eller mänsklig faktor att ta i beaktning.

Föraren öppnar vingen manuellt men när han rör vid bromspedalen stängs den automatiskt. Vår förhoppning är att du i denna text har skapat dig en god förståelse för en av de mest visuella funktionerna på en modern Formel 1 bil.

FAQ: DRS i F1

Hur aktiveras DRS?

DRS aktiveras av föraren när en automatisk signal meddelar att det är möjligt.

När får man använda DRS?

DRS-funktionen får användas när förarna ligger inom en sekunds avstånd från framförvarande bil vid mätpunkten.

Vad betyder DRS?

DRS är en förkortning och den står för Drag Reduction System.

Vad heter DRS på svenska?

DRS heter dragreducerings system när det översätts från engelska till svenska.