Hem » Motargument mot möjliga nackdelar med elbilar

Motargument mot möjliga nackdelar med elbilar

Isak Tingrot

Isak Tingrot

Isak har skrivit denna artikel. Tidigare jobbade han som F1 oddssättare.

Senast uppdaterad: 2023-08-09

Omställningen mot en grönare bilflotta har tagits emot på olika sätt. Vissa är betydligt mer positivt inställda än andra och politikerna har tidigare gett incitament till att köra elbilar som sedan tagits bort. I den här texten ska vi titta på några påstådda nackdelar med elbilar och se om dessa verkligen är sanna.

Med tanke på att Formel 1 rör sig i en allt grönare riktning, bland annat med målet om att ha noll utsläpp 2030, så är ämnet intressant från ett sportsligt perspektiv. Så, låt oss börja direkt, först presenterar vi en potentiell nackdel med elbilar och sedan ser vi om det stämmer eller inte.

Nackdelar med elbilar – De överbelastar elnätet

Att modernisera och ställa om den offentliga likväl som den privata fordonsflottan är av stort intresse och syftar till att reducera utsläppen av koldioxid. Enligt Naturvårdsverket står inrikes transporter för strax under en tredjedel av alla koldioxidutsläpp i landet.

Glädjande nog har alltfler valt att ställa om till elbilar den senaste tiden. Exempelvis var var tredje nyregistrerad bil i Halland och Gotland renodlade elbilar under Q1 2022.

Men hur skulle det se ut om samtliga bilar i Sverige, cirka 7 200 000 enligt Carinfo, skulle övergå till att köras på el? Räcker verkligen elen i så fall.

Det tror inte skeptikerna, men det är troligtvis inte sant. Enligt SVT hade Sverige 26TWh överskott av el under 2021, och för att ladda 7 200 000 elbilar krävs det cirka 17,2TWh för att ladda samtliga bilar.

Detta baserat på en beräkning från Vattenfall. Därmed bör vi rimligtvis kunna stryka överbelastning av elnätet från listan över nackdelar med elbilar.

Elbilar kostar mer än andra bilar

Ett annat argument mot att öka andelen elbilar är att dessa är dyrare än andra bilar. Så är det om vi ser till inköpspriset, men hur ser det ut om vi slår ut ägandekostnaden över tid?

Enligt ett uttalande från forskaren Peder Zandén Kjellén vid högskolan i Gävle 2021 är det faktiskt mer ekonomiskt gynnsamt att ha en elbil än att äga en bil som använder förbränningsmotor.

Skälen är flera, exempelvis är elbilar billigare i drift samt har lägre servicekostnader. Men, enligt artikeln “Så mycket kostar elbilen jämfört med fossilbilen” där Kjellén uttalade sig i SVT måste en elbilsförare köra cirka 20 000 mil innan de lägre driftkostnaderna kommer ikapp skillnaden i inköpspris.

Med det sagt så är andrahandsvärdet bättre på elbilar. Därmed kan vi nog ändå fastslå att det är en myt att den högre initiala kostnaden ska inkluderas på en lista över nackdelar med elbilar.

Nackdelar med elbilar: Laddning är krångligt

En av många nackdelar med elbilar som ofta dras upp är att det är krångligare att ladda än att tanke med bensin eller diesel. Huruvida det verkligen är jobbigare eller inte går att diskutera, det finns statistik som styrker båda sidorna av det argumentet.

Enligt branschorganisationen Mobility Sweden svarade 54 procent av elbilisterna att de ansåg att det rådde en brist på offentliga laddningsstationer. Samtidigt uppgav 17 procent att de tyckte att det var köer till laddstationerna ofta.

På andra sidan myntet finns det faktum att 80 procent av laddningen av elbilar sker hemma. Dessutom tillkommer hela tiden nya laddstolpar utanför exempelvis matbutiker och köpcentrum, så det blir allt enklare att ladda.

Kanske kan man till och med säga att det är smidigare att ladda en elbil än att tanka en bil med förbränningsmotor? Ofta slipper föraren trots allt ta sig till bensinstationen.

Sämre räckvidd med elbilar

Något som många oroar sig för när de överväger att testa en elbil istället för att köra diesel eller bensindrivet är att räckvidden ska försämras. Så hur ser det ut, är det sant att en nackdel med elbilar är att de kör kortare?

Kort sagt så är svaret ja, man kan köra kortare på en laddning med en elbil än vad man kan göra på en tank diesel. Exempelvis kan storsäljaren Kia Niro köra 460km på en laddning.

Med det sagt så blir kapaciteten på batterierna hela tiden bättre och moderna elbilar har verktyg som hjälper föraren. Med deras hjälp kan föraren köra utan “räckviddsångest“.

För stunden måste slutsatsen ändå bli att räckvidden är sämre, det kan inte anses vara en myt i helheten.

Elbilar är farliga

Många oroar sig för att elbilar ska bidra till en ökad brandrisk i samband med att de laddas i hemmet. Men så behöver inte vara fallet.

Enligt Brandskyddsföreningen kan risken för bränder reduceras kraftigt genom att rätt laddboxar installeras, och att de installeras av auktoriserade elektriker.

Att det skulle vara farligt att ladda elbilen hemma har dessutom mött motstånd från norska DSB. I sin rapport kom de fram till slutsatsen att elbilar inte bidrog till en ökad risk för bränder – förutsatt att rätt installerade och korrekta laddboxar används.

Sammanfattning: Nackdelar med elbilar

För att avrunda, medan vissa myter om elbilar har en grund i sanning, visar verkligheten att de flesta av dessa bekymmer antingen har övervunnits genom teknisk innovation eller är på väg att lösas genom fortsatt utveckling och forskning.

Som med alla nya teknologier är det viktigt att informera sig från pålitliga källor och att undvika missledande information. Om du vill hålla dig uppdaterad kan du med fördel besöka gronbil.se.

Där kan du läsa massor av intressanta artiklar som rör elbilar, och om du går i köptankar kan du hitta attraktiva bilar till salu. Det visar sig trots allt att flera argument mot elbilar inte är helt förankrade i fakta.

Isak-Tingrot-skribent-och-oddssättare
Isak Tingrot

Jag heter Isak Tingrot och jag har skrivit den här artikeln. Min passion för F1 sträcker sig fler än 10 år tillbaka i tiden. Jag har tidigare jobbat som oddssättare och sports trader inom Formel 1 betting.

Följ mig på X (Twitter) @F1sverigese