Hem » Svensk Elbilsförsäljning Q1 2022: Data Län för Län
BMW-I3-som-laddar-ligger-trea-på-listan-Svensk-rörande-elbilsförsäljning-Q1-2022

Svensk Elbilsförsäljning Q1 2022: Data Län för Län

Isak Tingrot

Isak Tingrot

Isak har skrivit denna artikel. Tidigare jobbade han som F1 oddssättare.

Senast uppdaterad: 2023-12-06

F1Sverige har sammanställt den senaste data som finns tillgänglig rörande svensk elbilsförsäljning Q1 2022. För att vi ska nå klimatmålen är det oerhört viktigt att vi lyckas ställa om bilflottan med fler elektrifierade fordon.

Vikten av att öka andelen elbilar på svenska vägar syns tydligt i regeringens vårbudget 2022. De styrande politikerna vill öka den så kallade klimatbonusen och allokerar därför ytterligare 3.9 miljarder kronor till ändamålet. Att öka takten i klimatomställningen är en av den nuvarande regeringens tre högsta prioriteringar.

Den höjda klimatbonusen som främst är tänkt att skapa incitament för konsumenterna att köpa renodlade elbilar innebär att en person som köper en sådan bil kan få upp till 70 000 kronor i stöd.

Även i Handlingsplan Agenda 2030 nämner Regeringskansliet vikten av att ta fram nya lösningar för transporter med elektrifierade fordon för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland senast 2045.

Med det som bakgrund kan det vara spännande att utforska svensk elbilsförsäljning Q1 2022.

Följande ämnen diskuteras:

 • Sveriges mest sålda renodlade elbil Q1 2022
 • Vilket företag sålde flest elbilar i Sverige första kvartalet?
 • Hur stor andel av elbilsmarknaden hade varje tillverkare under årets första tre månader?
 • Länen med högst- och lägst andel nyregistrerade elbilar Q1 2022
 • Svenska län med högst andel nyregistrerade elbilar hos privatpersoner 

Sveriges mest sålda elbil första kvartalet 2022

Biltillverkarna tävlar med näbbar och klor om att bli konsumenternas val när det kommer till att köpa elektrifierade bilar. Bland aktörerna återfinns klassiska biltillverkare som KIA och Volkswagen.

Men de får konkurrens av uppstickare, bland annat Elon Musks Tesla och Volvoägda Polestar.

Nedan listas de 10 mest sålda elbilarna i Sverige Q1 2022:

 1. KIA Niro – 2480 nyregistreringar
 2. Volkswagen ID.4 – 2022 nyregistreringar
 3. Tesla Model Y – 1954 nyregistreringar
 4. Volvo XC40 – 1366 nyregistreringar
 5. Polestar 2 – 1188 nyregistreringar
 6. Tesla Model 3 – 1179 nyregistreringar
 7. BMW I3 – 877 nyregistreringar
 8. Nissan Leaf – 828 nyregistreringar
 9. KIA EV6 – 693 nyregistreringar
 10. Skoda Enyaq – 540 nyregistreringar

Intressant nog har den traditionella biltillverkaren KIA två olika modeller på topp 10 listan. Det samma gäller för det renodlade elbilsföretaget Tesla.

Regionalt finns det olika preferenser för elbilar. KIA Niro dominerar, men kartan nedan visar på en viss variation.

Mest populära elektrifierade bilarna bland privatpersoner Q1 2022

Ser man enbart till bilar som köps av privatpersoner så skiljer sig topp 10 listan en aning från när även juridiska personer inkluderas. Nedan listas de 10 mest populära modellerna sett till nybilsregistreringar i Q1 2022 från fysiska personer.

 1. Kia Niro – 2198 nyregistreringar
 2. VW ID.4 – 1019 nyregistreringar
 3. BMW I3 – 854 nyregistreringar
 4. Volvo XC40 – 837 nyregistreringar
 5. Tesla Model Y – 818 nyregistreringar
 6. Nissan Leaf – 666 nyregistreringar
 7. Tesla Model 3 – 588 nyregistreringar
 8. KIA EV6 – 550 nyregistreringar
 9. Peugeot 2008 – 337 nyregistreringar
 10. MG ZS EV – 326 nyregistreringar

Biltillverkare med störst andel av svensk elbilsförsäljning Q1 2022

Inom F1 diskuteras det flitigt hur man ska göra med framtidens motorer. Det råder delade meningar mellan vissa stall och motortillverkarna rörande vilken väg man ska gå.

Inför årets säsong har man valt att gå över till att använda E10 bränsle för att bli mer miljövänliga. Men hur det kommer att bli framöver återstår att se.

Bland biltillverkarna råder det dock inte särskilt stora tvivel kring vart framtiden ligger. De rusar som aldrig förr mot elbilsmarknaden.

Exempelvis investerar tyska BMW 30 miljarder Euro på R&D inom området mellan 2020 och 2025. Även Mercedes-Benz storsatsar och de har allokerat 60 miljarder för ändamålet mellan 2021 och 2026.

Under år 2022 var det dock inte ett tyskt varumärke i toppen av den svenska elbilsmarknaden.

Istället är det koreanska KIA som under Q1 hade en marknadsandel som motsvarade 17.28%.

Med svenska ögon sett så är det roligt att Volvo och Polestar återfinns bland topp 6. De har 8.23% respektive 6.03% av elbilsmarknaden i Sverige mätt som Q1 2022.

Länen med högst andel nyregistrerade elbilar i svensk elbilsförsäljning Q1 2022

Det råder en viss variation mellan de 21 länen i Sverige kring hur stor andel av nybilsregistreringen som är helt elektrifierad.

Nedan återfinns hela topp 10 listan sett till nybilsregistreringar av elbilar som andel av den totala nyregistreringen av personbilar i Sverige per län.

 1. Gotland – 32.80%
 2. Halland – 32.53%
 3. Västerbotten – 31.9%
 4. Jämtland – 31.64%
 5. Norrbotten – 31.16%
 6. Stockholm – 29.91%
 7. Östergötland – 29.62%
 8. Västra Götaland – 28.77%
 9. Västmanland – 28.56%
 10. Uppsala – 28.49%

På topp 10 listan råder det en viss geografisk spridning mellan de olika länen.

Men när vi filtrerar ner den data som finns tillgänglig till att enbart gälla registreringar av elbilar bland fysiska personer blir bilden en annan.

Jämtlänningarna är de privatpersoner som i högst utsträckning köper elbil

Sett till andelen nyregistrerade elbilar när det är privatpersoner som står för konsumtionen visar sig ett mönster. De nordligaste länen köper elbilar i högre utsträckning än de sydliga.

Det framgår tydligt i illustrationen nedan.

Av Sveriges 21 län återfinns samtliga i topp 3 i Norrland. Bäst i klassen är Jämtland där över hälften av de nyregistrerade bilarna från fysiska personer var renodlade elfordon.

Samtidigt är det två län från sydöstra Sverige som återfinns i botten 5.

Nedan listas de tio främsta länen sett till andel av nyregistrerade bilar som är helt elektrifierade sett till personbilar som registreras av fysiska personer.

 1. Jämtland – 50.77%
 2. Norrbotten – 46.17%
 3. Västerbotten – 44.43%
 4. Halland – 40.43%
 5. Gotland – 39.20%
 6. Uppsala – 37.28%
 7. Östergötland – 36.97%
 8. Örebro – 36.06%
 9. Dalarna – 35.68%
 10. Stockholm – 35.51%

I listan nedan hittar du de fem länen som har den lägsta andelen elbilar per nyregistrerade personbilar bland fysiska personer.

 1. Södermanland – 31.52%
 2. Blekinge – 31.03%
 3. Gävleborg – 30.96%
 4. Kalmar – 28.87%
 5. Värmland – 27.56%

För riket som helhet var andelen elbilar bland personbilar som registrerades av fysiska personer 34.79%.

Skillnad mellan elbilsförsäljningen Q1 2022 och Q1 2021

För att nå de mål som regeringen har satt upp om att Sverige ska kunna bli klimatsmartare och koldioxidfritt före 2045 behöver omställningen och arbetet med att elektrifiera bilbeståndet gå snabbare.

Därför kan det vara spännande att se hur försäljningen av elbilar såg ut i landet under Q1 2022 relativt Q1 2021.

Kraftig minskning i antal sålda bilar

Antalet sålda bilar har minskat kraftigt när de två senaste kvartalen jämförs med det första kvartalet 2021.

Försäljningen av personbilar i det första kvartalet 2022 var bara 76.8% av försäljningen under motsvarande kvartal 2021. Men det finns ljusglimtar.

Elbilsförsäljningen tilltar kraftigt i Sverige

Från regeringens synpunkt där ett av de främsta målen är att öka hastigheten i klimatomställningen ser det lovande ut.

När Q1 2021 jämförs med Q1 2022 ses en markant ökning i nyregistreringen av elektrifierade bilar.

Andelen nyregistrerade bilar som var helt elektriska var 285% högre under årets första kvartal än samma period i fjol.

Dock minskade nyregistreringen av personbilar som uteslutande drivs av elmotorer marginellt jämfört med föregående kvartal, Q4 2021.

Mobility Sweden har minskat prognosen för nybilsförsäljningen 2022

Tidigare hade branschorganisationen Mobility Sweden estimerat att bilförsäljningen i Sverige skulle uppgå till 325 000 personbilar och 44 000 lastbilar under 2022.

Men på grund av geopolitiska och makroekonomiska händelser har siffrorna reviderats ned. Det framkom i ett pressmeddelande där VD Mattias Bergman förklarar att utbrott av Covid i Asien samt det pågående kriget i Ukraina skapar osäkerhet kring produktions- och leveransmöjligheterna.

Bland annat saknas vissa komponenter och det finns en risk att det i kombination med högre transport- och energikostnader samt valutarörelser kan reducera tillverkarnas tilldelning mot den svenska marknaden.

Den nya prognosen för bilförsäljning i Sverige under 2022 är 40 000 lastbilar och 310 000 personbilar.

Källa: Mobility Swedens databas med nyregistrerade personbilar månadsvis

Isak-Tingrot-skribent-och-oddssättare
Isak Tingrot

Jag heter Isak Tingrot och jag har skrivit den här artikeln. Min passion för F1 sträcker sig fler än 10 år tillbaka i tiden. Jag har tidigare jobbat som oddssättare och sports trader inom Formel 1 betting.

Följ mig på X (Twitter) @F1sverigese