Hem » Tror på enklare Concorde-avtals förhandlingar

Tror på enklare Concorde-avtals förhandlingar

Isak Tingrot

Isak Tingrot

Isak har skrivit denna artikel. Tidigare jobbade han som F1 oddssättare.

Senast uppdaterad: 2023-04-22

F1 och dess ägare, Liberty Media, hoppas uppnå enighet med teamen och FIA inför nästa Concorde-avtal.

Liberty Medias VD, Greg Maffei, är säker på att det nya avtalet kan undertecknas långt innan panik infinner sig i förhandlingrummet. Det skulle i så fall vara en signifkant skillnad mot tidigare förhandlingar.

Förhandlingarna runt Concorde-avtalet är en utmanande process.

Skälet är att Formel 1 stallen har svårt att komma överens om många av de viktigaste frågorna.

Det nuvarande avtalet gäller fram till slutet av 2025, men det finns redan intresse för att starta diskussioner om nästa avtal.

Domenicali tror att parterna kommer samarbeta

Vid en frågestund med Liberty Medias investerare diskuterade Domenicali och Maffei det nya Concorde-avtalet.

Han betonade att målsättningen är att vara snabb och effektiv när det nya Concorde-avtalet utformas.

Han poängterade vikten av att balansera avtalets innehåll för att upprätthålla en hälsosam ekosystem inom sporten.

Domenicali nämnde hur flera team tidigare hade behövt lån från Formel 1 för att överleva och delta i tävlingar.

Men nu när flera viktiga åtgärder har vidtagits för att skapa en ekonomiskt hållbar miljö, har sportens värde ökat.

Allente-reklam
Se F1 på TV hos Allente

Alla förstår avtalets betydelse

Alla team är införstådda med hur viktigt det nya avtalets är för sportens framtid.

Därför förväntar sig Domenicali att alla parter kommer att samarbeta kring förhandlingar när stunden är kommen.

Han tror att det kommer att finnas en större förståelse för olika parters perspektiv.

Utifrån det kan en gemensam strategisk plan utarbetas för att hantera framtida utmaningar.

Även om avtalet som sträcker sig till 2025 nyligen undertecknades, är det viktigt att tidiga förberedelser genomförs för Concord-avtalet som följer.

Därigenom kan de se till att rätt åtgärder sätts på plats.

Frostig relation mellan F1 och FIA

De senaste månaderna har förhållandet mellan F1 och FIA försämrats.

Inte minst när det gäller processen för nya team som vill ansluta sig till startfältet från 2025.

Men Greg Maffei tror att en smidig Concorde-avtalsprocess kan bidra till att ena de båda parterna och de befintliga teamen.

Under frågestunden med investerarna berättade att han att diskussioner redan har påbörjats.

Dessa handlar om vad de vill uppnå och han menade att det ligger i allas intresse att stärka den bilden av enighet mellan alla inblandade.

Så här sa han i frågestunden:

” Vi tror att det ligger i allas intresse, stallens, vårt och FIA:s, att befästa den framgång vi gemensamt har haft och visa världen att vi tillsammans går framåt.”

Därför tror Maffei inte att processen kommer att fortsätta ända till slutet på samma sätt som tidigare avtalsprocesser.

Källa: RacingNews365

Isak-Tingrot-skribent-och-oddssättare
Isak Tingrot

Jag heter Isak Tingrot och jag har skrivit den här artikeln. Min passion för F1 sträcker sig fler än 10 år tillbaka i tiden. Jag har tidigare jobbat som oddssättare och sports trader inom Formel 1 betting.

Följ mig på X (Twitter) @F1sverigese